Säkerheten först
Ta hellre det säkra före det osäkra
Säkerheten först